MOJE. miejsca i sytuacje

te miejsca i te sytuacje, które każą się zatrzymać, wyciągnąć aparat i nacisnąć spust migawki